Online

Terapi och rådgivning via Skype, FaceTime eller någon annan plattform som du föredrar. Första samtalet utreder vi ditt behov, ringar in problemet och kommer överens om målet. Samtidigt boka vi in de följande tillfällena. Vid bokning är det bra om du räknar med lite återhämtningstid/reflexionstid efter mötet.


I början kan du känna som att det är långt avstånd mellan dig och din terapeut och det kan kännas ovant .Ibland behöver man träna på att hantera tekniken, men det bruka blir bra efter en liten stund 

Onlineterapi och -rådgivning är inte lämplig för akuta tillstånd med eller utan självmordstankar. Ta kontakt med din vårdcentral, 1177 eller närmsta psykiatriakutmottagning. Akuta sucidtankar 112