EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Med EMDR kan man behandla:


PTSD eller posttraumatisk stress syndrom


Patienter upplever efter traumatiska händelser eller långvariga svårare situationer en tydligt förändring av sin vardag .

De kan inte sluta tänka på händelsen och minnesbilder kommer upp vid flertal tillfällen, minnen och koncentrationen är nedsatt, man känner att man är inte riktigt närvarande och tankarna går tillbaka till det upplevda. En del pat reagera med ångest och panikattacker likasom depressiva perioder.

Familjen upplever  att man inte är sig lik.


Hos barn kan man uppleva att inlärninggen inte fungerar som innan, de kan inte sitta stilla eller "drömmer" sig bort. De upprepar den upplevda situationen i lek och få mardrömmar.

Ibland upplever anhöriga att patienten inte alls är närvarande i vissa situationer.

Hur går det till och länk till ytterliga information

Mer information hittar du:


emdr.se