Hem

Andrea Griebel-Panke

leg Psykoterapeut,

certfi. EMDR- terapeut

certif. EMDR- handledare

socionom,

dipl. socialpedagog

Terapi online ( gäller ej för EMDR) eller på plats på svenska eller deutsch

Hej och Välkommen!

 

Andrea Griebel-Panke - legitimerad Psykoterapeut och certifierad EMDR Terapeut och specialist för barn-och ungdomar.

 

I min mottagning som funnits sedan 2006 behandlar jag barn, ungdomar och vuxna. Jag har många års erfarenhet inom Kris- och Traumaterapi efter sexuellt övergrepp, misshandel,hot och våld m.m. Depression, Ångest- och Utmattningssyndrom samt Rehabiliteringsärenden. Jag erbjuder också ParTerapi och Familjerådgivning. Jag samarbetar med de flesta försäkringsbolagen.

 

Jag erbjuder också egenterapi vid Psykoterapiutbildning.

 

Föreläsningar för föräldrar, skol-och förskolpersonal  " Prevention mot sexuellt övergrepp"

 

 

Behandling

Oavsett behandlingsteknik så är Psykoterapi ett gemensamt arbete mellan patienten och terapeuten. Vid de första tillfällena gå vi genom dit livs- och sjukdomshistoria, identifierar vi målet med terapin vilka förändringar som skulle behövas och hur vi kommer dit. Ibland kan vårdcentralen behöva kontaktas för att utesluta fysiska sjukdomar som kan leda till symtoms som t.ex utmattning, depression och ångest. Behandlingen läggs därefter upp så den passar dig eller ditt barn utifrån den diagnos vi har kommit fram till.

 

Die Behandlung kann auch auf Deutsch durchgeführt werden. In gewissen Fällen ist eine Übernahme von privaten Krankenkassen möglich, da ich auch eine deutsche Approbation  habe.

 

 

EMDR

 

Psykodynamsik Terapi

 

KBT

 

Parterapi

 

Egenterapi

 

Handledning EMDR

 

 

 

DinPsykoterapi

 

Psykoterapi och Traumaterapi för  barn- ungdomar- vuxna